Temos nustatymai

Režimo išdėstymas
Temos spalva
Pasirinkite savo spalvas
Fono spalva:
Atstatyti

.

Sąlygos ir taisyklės
 
Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės saugūs naudodamiesi mūsų elektronine parduotuve, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi taisykles, kurios laikytinos sutartimi, sudaroma tarp SteamStore.lt ir Jūsų.
 
---Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje  www.SteamStore.lt  taisyklės---

1. Pagrindinės nuostatos

1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Sutartimi bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nurodomos šalių teisės bei pareigos, pristatymo sąlygos, atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje “SteamStore.lt” susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus, Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.

1.3. Internetinė parduotuvė „SteamStore.lt“ prekiauja skaitmeniniais žaidimų aktyvavimo ar jų papildymo raktais.

2. Informacijos apsikeitimas

2.1. Pardavėjas visus pranešimus ir įsigytus skaitmeninius žaidimų aktyvavimo raktus bei kitas skaitmenines prekes siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, jei pirkėjas nurodo savo elektroninį paštą klaidingai.

2.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (el. paštu, telefonu).

3. Duomenų saugumas

3.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje „SteamStore.lt“, turi (neprivalo) užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šią sutartį sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiama informacija būtina prekių užsakymui įvykdyti. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

4. Prekių grąžinimas

4.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR įstatymais.

4.2. Skaitmeninės prekės (žaidimų aktyvacijos raktai) pirktos SteamStore.lt elektroninėje parduotuvėje, atgal nepriimamos ir nekeičiamos pagal LR įstatymuose nustatytus reglamentus.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šios sutarties nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie elektroninės parduotuvės “SteamStore.lt”. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant kreiptis į Pardavėją.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis „SteamStore.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties bei kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje.

6. Apmokėjimo už prekes būdai, taisyklės ir terminai

6.1. Prekių kainos „SteamStore.lt“ internetinėje parduotuvėje ir užsakymo formoje nurodomos eurais be jokių paslėptų ar pristatymo mokesčių.

6.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš būdų, kuriuos nurodo Pardavėjas.

6.3 Apmokėjus PaySera.lt sistemos pagalba ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą Jūs galėsite susimokėti visų Lietuvos bankų elektroninių bankininkysčių internetinėse svetainėse. Taip pat galėsite už užsakytas prekes susimokėti visose "MAXIMA" kasose bei "R-KIOSK" ir "Lietuvos Spauda" prekybos vietose, bei kasose. Pasirinkę šį variantą po užsakymo patvirtinimo būsite nukreipti į paysera.lt apmokėjimo sistemą. Jeigu norite atsiskaityti "MAXIMA" kasose bei "R-KIOSK" ir "Lietuvos Spauda" prekybos vietose pasirinkite vieną iš jų. Jums bus pateiktas apmokėjimo lapas (kvitas), kurį reikės atsispausdinti ir pateikti bet kurioje "MAXIMA" kasoje ar "R-KIOSK" ir "Lietuvos Spauda" prekybos vietoje.

7. Prekių pristatymo laikas

7.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslų savo e-pašto adresą.

7.2. Prekės, priklausomai nuo prekės tipo, pristatomos į Pirkėjo SteamStore.lt profilį, užsakymų istoriją. Daugiau informacijos apie pristatymą ir kur rasti įsigytus žaidimų kodus rasite gautame el. pašto laiške (apačioje).

7.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8. Prekių kokybės garantija

8.1. Pardavėjas garantuoja, kad jo parduodamos prekės yra kokybiškos, veikiančios ir įsigytos legaliais būdais iš patikimų šaltinių.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

9.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

SteamStore.lt administracija